Logo-jnp
Original Article
Takahiro Shinzato* ORCID, Yoshitaka kinoshita ORCID, Taro Kubo, Toshihiro Shimizu, Koji Nanmoku ORCID, Takashi Yagisawa
J Nephropathol. 2020;9(2): e15. doi: 10.34172/jnp.2020.15
PDF
XML
Cited By: