Logo-jnp
J Nephropathol. 2022;11(2): e17341. doi: 10.34172/jnp.2022.17341

Original Article

Ameliorative impact of ezetimibe on gentamicin-induced kidney damage; A histopathological perspective study

Elham Emami 1 ORCID, Ali Hasanpour Dehkordi 2 ORCID, Ahmadreza Maghsoudi 3 * ORCID, Hamid Nasri 3,4,5 * ORCID, Alireza Vahedi 6 ORCID

Cited by CrossRef: 0